single

Regulamin w kilku słowach - najważniejsze informacje

By każdy z licznych turystów i stałych bywalców mógł się w parku Energylandia czuć dobrze, należy przynajmniej orientować się w regulaminie, czyli zbiorze zasad jaki panuje na terenie tego obiektu. Stosowanie się do niego i prostych zasad kultury osobistej sprawi, że każdy spędzi tu czas dobrze i bez nerwów, a właśnie o to chodzi zarówno odwiedzającym jak i obsłudze.

Z dobrego wychowania

Zasady, w jakie należy się uzbroić, wynikają przede wszystkim z dobrego wychowania do życia w społeczeństwie. Należy pamiętać, że na terenie parku będzie się znajdowała spora liczba osób, w tym przede wszystkim dzieci i nie ma tu mowy o wielu rzeczach, które nie wynikają nawet z regulaminu, a zwykłego ludzkiego ogarnięcia i kultury osobistej.

Warto pamiętać, że w towarzystwie najmłodszych nie powinno się używać wulgarnych słów. Oczywiście, nawet w wolnym czasie dzieją się mało przyjemne rzeczy. Dostajemy niespodziewany telefon z pracy, od przyjaciela czy z domu, który nie niesie ze sobą nic przyjemnego. Rozmowa taka mimo wszystko powinna być przeprowadzona na uboczu i spokojnie, by nie psuć innym dobrze spędzanego czasu i nie przyciągać do siebie niepotrzebnej uwagi.
Ogólnie bycie szczególnie głośnym nie jest wskazane nigdzie. W takim parku oczywiście będzie panować pewien szum, związany z ilością osób i charakterem ich pobytu, zatem przekroczenie dopuszczalnych norm jest znacznie trudniejsze. Tym niemniej, należy zwrócić uwagę, że nie wszędzie i w każdej sytuacji można to robić, przykładowo w kontakcie z obsługą, czy sprzedającymi. Cały dzień pracy jest dla nich wystarczająco męczący.

Z regulaminu

Pełen regulamin jest dostępny na stronie energylandia.pl w dziale „O nas” i zakładce „Regulamin”. Wskazane jest, by przynajmniej jedna osoba z jadących na taką wycieczkę zapoznała się z nim i z tym artykułem. Reszcie powinno to zostać w łatwy sposób streszczone (dzieci nie mają takiej smykałki do prawa i zasad), a następnie warto przypilnować, tak przyjaciół jak i podopiecznych, by niestosowane zachowanie nie doprowadziło do nieprzyjemnych sytuacji.

Najważniejsze punkty obejmują:

Stosowanie używek – park rozrywki Energylandia nie zabrania na przykład picia alkoholu, ale istnieją do tego wyznaczone miejsca i spożywanie tych napojów poza nimi jest wyraźnie zakazane. Nie ma możliwości wnoszenia swoich napojów alkoholowych na teren parku, należy je zakupić w odpowiednich miejscach
Zakazane przedmioty – te obejmują absolutny zakaz posiadania: materiałów wybuchowych, narkotyków, broni, środków odurzających, materiałów łatwopalnych, dopalaczy i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów
Zanieczyszczenia i niszczenia parku, w tym zieleni, ponadto kradzieży – jest to pewna własność, którą należy poszanować w trakcie korzystania z niej

Wpuszczanie zwierząt – to niestety dla naszych podopiecznych jest zakazane
Pracownicy ochrony działają jako nadzór prawa, do momentu przybycia policji i powinni być traktowani jako pewien autorytet w tym zakresie.

Pojazdy są na terenie parku również zakazane, mowa tu na przykład o rowerach
Osobom nietrzeźwym można odmówić dalszej sprzedaży alkoholu – bawić należy się z dziećmi/bliskimi, a nie ich kosztem

W przypadku wyrządzonych przez nas szkód odpowiadamy za to materialnie
Na terenie parku działają ratownicy medyczni – należy na początku wycieczki upewnić się, że wiemy gdzie stacjonują i tam kierować się w przypadku urazów lub wypadków
Niektóre atrakcje nie zostaną uruchomione przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych ze względu na bezpieczeństwo