single

Regulamin w kilku słowach - najważniejsze informacje na temat Energylandii.

Energylandia to mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych zgromadzonych jednym miejscu. Aby jednak zabawa była bezpieczna, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad zawartych w regulaminie Rodzinnego Parku Rozrywki. Warto zaznaczyć, że zakup biletu i wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest dostępny zarówno przy kasach, jak i na stronie internetowej https://energylandia.pl/o-nas/regulamin-parku.

Zakazy i obostrzenia

Wszystkie zakazy obowiązujące na terenie Energylandii mają jeden zasadniczy cel – jest nim bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich gości. Na terenie Parku nie wolno, zatem palić tytoniu. Wyjątkiem są specjalnie oznakowane i przeznaczone do tego miejsca. Zakazane jest wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, a zwłaszcza broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, łatwopalnych. Zakazem objęte jest także wnoszenie i spożywanie na terenie parku napojów alkoholowych z wyjątkiem tych, zakupionych w Energylandii. Zabronione są oczywiście wszelkie narkotyki, środki odurzające oraz dopalacze.


Goście nie mogą wynosić poza teren Parku, jakichkolwiek przedmiotów stanowiących jego własność. Nie powinni także w żaden sposób naruszać i niszczyć wyposażenia Energylandii oraz wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla osób uprawnionych np. pomieszczeń gospodarczych czy biur.

Zakazane jest niszczenie i zaśmiecanie Parku, naklejanie różnego rodzaju naklejek oraz malowanie po ścianach i niszczenie zieleni. Na terenie Energylandii obowiązuje zakaz sprzedawania, reklamowania i akwizycji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściciel Parku wyrazi na to zgodę. Właściciele czworonogów muszą być świadomi, że nie wejdą na teren Parku razem ze swoimi pupilami. Po Energylandii nie wolno również jeździć na rowerze, rolkach, wrotkach i deskorolkach.

Komu grozi usunięcie z Parku Rozrywki?

Teren Parku jest cały czas monitorowany przez pracowników ochrony. Mają oni prawo ująć osobę stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych i zatrzymać ją do czasu przyjazdu policji. Ochronie podlega także mienie. Z terenu Parku mogą zostać wyproszone osoby łamiące regulamin Parku oraz zakłócające porządek publiczny. Zasada ta dotyczy także parkingu, który jest integralną część terenu Energylandii. Jeżeli ktoś drastycznie naruszy Regulamin Parku Rozrywki, a tym samym stworzy zagrożenie dla siebie i dla innych, musi liczyć się z użyciem przez ochronę środków przymusu bezpośredniego. Nie warto, zatem ryzykować. Musimy mieć też świadomość, że pracownicy parku mogą odmówić obsługi gości, których zachowanie jest agresywne lub wulgarne lub w jakikolwiek sposób narusza zasady współżycia społecznego.